Головна | Реєстрація | Вхід | RSSВівторок, 23.04.2019, 17:02

Меню сайту
Категорії розділу
Новини освіти
Наше опитування
Оцініть мій сайт
Всього відповідей: 56
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Форма входу

Щорічний звіт керівника

 

З В І Т

завідувача   

Лозівського  дошкільного  навчального  закладу

(ясла – садка ) № 10 «Калинка»

за   2017/2018 н.р.

Підстава:

наказ Міністерства освіти і науки України від 23.03.2005 р. № 178 , «Положення про порядок звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів перед педколективом та громадськістю».

Мета :

Подальше утвердження відкритої і демократичної державно-громадської системи управління навчальним закладом, поєднання державного і громадського контролю за прозорістю прийняття й виконання управлінських рішень запровадження колегіальної етики управлінської діяльності завідувача.

Завдання звітування:

1. Забезпечити прозорість, відкритість і демократичність управління навчальним закладом.

2. Стимулювати вплив громадськості на прийняття та виконання керівником відповідних рішень у сфері управління навчальним закладом.

    Протягом навчального року ЛДНЗ № 10 «Калинка» працював за Програмою виховання і навчання дітей від 2 до 7 років «Дитина». Навчальний план, складений на основі програми, що забезпечує всебічний розвиток особистості дитини, згідно з Законом України «Про дошкільну освіту» та Базового компонента дошкільної освіти в Україні. Освітній процес у ДНЗ № 10  здійснювався за пріоритетними напрямами роботи, які сприяли здійсненню системного підходу до формування цілісної дитячої особистості за освітніми лініями. Пріоритетний  напрямок  роботи – виховання  фізично, психічно, духовно та соціально здорової дитини.

    В 2017/2018 навчальному році функціонувало 11 груп, їх відвідували 224 дитини.     Педагогічними працівниками, медичним та обслуговуючим персоналом дошкільний заклад забезпечений.

    Дошкільний заклад має необхідні умови для вирішення загально - освітніх, фізкультурно – оздоровчих заходів,  групи оснащені іграшками згідно типового переліку, постійно оновлюється розвивальне-ігрове середовище – багато дидактичних посібників, ігор для пізнавального, художньо-естетичного, соціально-морального, мовленнєвого розвитку.

    З метою забезпечення своєчасного та в повному обсязі обліку дітей дошкільного віку для прогнозування мережі дошкільних навчальних закладів міста Лозова відповідно до освітніх запитів населення та створення умов для здобуття громадянами дошкільної освіти за дошкільним навчальним закладом була визначена та закріплена територія обслуговування будинків мікрорайону.

    Для здійснення освітньо-виховного процесу у дошкільному закладі створено належну матеріально-технічну базу. До нового навчального року відремонтовані всі групові приміщення. Підтримується належний технічний та санітарний стан для перебування дітей.

       Функціонування дошкільної освіти у 2017/2018 навчальному році регламентувалося нормативно-правовими актами, зокрема: Законом України «Про дошкільну освіту», Положенням про дошкільний навчальний заклад (зі змінами), затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 05.10.2009 № 1124,  наказами від 28.10.2008 № 985 «Про затвердження Інструкції з організації охорони життя і здоров’я дітей у дошкільних навчальних закладах», інструктивно-методичними листами: «Про режим роботи дошкільних навчальних закладів» (від 24.01.2007 № 1/9-36), «Про організацію роботи з дітьми 5- річного віку» (від 27.09.2010 № 1/9-666), Базового компоненту дошкільної освіти в Україні, Програми виховання і навчання дітей від 2 до 7 років «Дитина», статуту  та річного плану роботи  ЛДНЗ № 10 на 2017/2018 навчальний рік.

Всі зусилля педагогів були направлені на виконання наступних завдань:

 1. Організувати роботу педагогічного колективу на забезпечення системного підходу до охорони життя і збереження дітей раннього та дошкільного віку, у тому числі, з особливими потребами, шляхом створення безпечного розвивального середовища та налагодження системи роботи з безпеки життєдіяльності з педагогами, дітьми і батьками.
 2. Активізувати роботу з патріотичного виховання дошкільників, поглибити роботу з формування досвіду  моральної поведінки та соціальної компетенції у дошкільників шляхом застосування ефективних освітніх технологій, в тому числі засобами сюжетно-рольової гри.
 3. Продовжувати роботу з підвищення інформаційної культури педагогів та удосконалення педагогічної компетентності, гуманістичного світогляду, опанування відповідних передових технологій, творчого підходу до дітей з урахуванням індивідуальних особливостей раннього віку.
 4. Створення сприятливих умов для виховання фізично, психічно, духовно та соціально здорової дитини.

У 2015/2016 навчальному році дошкільний навчальний заклад продовжував роботу над єдиною науково-методичною темою «Підвищення якості дошкільної освіти через модернізацію її змісту, удосконалення професійної компетентності педагогічних працівників». Єдина науково-методична тема, над якою працюють педагоги ДНЗ, покликана вирішити питання систематизації роботи щодо підвищення якості дошкільної освіти. Були проведені: круглі столи, дні педагогічної майстерності, консультації, семінари.

РАННІЙ ВІК

Підвищенню професійного рівня та педагогічної майстерності вихователів груп раннього віку сприяло відвідування  ММО для вихователів груп раннього віку, які проводились на базі закладів ДНЗ. Упродовж року вихователі груп раннього віку приділяли увагу розвитку ігрової діяльності дітей, сенсорного виховання. Слід відзначити вихователів груп раннього віку, які проводили відкриті ігри-заняття для педагогів, батьків закладу – Андрійченко М.Л. ,  Дегтяр В.Ф. Про це свідчать данні експертизи рівня знань дітей за розділами програми. Групи раннього віку оснащені іграшками згідно типового переліку. У групах багато дидактичних посібників, ігор для сенсорного розвитку. Вихователі використовують їх на заняттях, під час індивідуальної роботи та в повсякденному житті.

 

МОЛОДШИЙ ДОШКІЛЬНИЙ ВІК

Розвивальне, індивідуально орієнтоване навчання дошкільників молодшого віку проводилося фронтально, по підгрупах або індивідуально, залежно від змісту, завдань, складності, особливостей життєвої ситуації, об’єктивної потреби. Тому в нашому закладі приділяється велика увага різноманітним ігровим вправам, яки пропонуються дітям як під час занять, так і протягом дня, діти набагато легше засвоюють матеріал, працюють із більшим зацікавленням. Систематично планувалися заняття з нетрадиційними формами роботи, вихователі частіше включали і використовували зображувальну діяльність, як частину комплексного заняття, залучалася робота  керівника гуртка, керівника музичного. Проводячи роботу з забезпечення фізичного та психічного здоров’я дітей молодшого дошкільного віку, інструктор з фізкультури Южанкова Л.М. спиралась на вікові можливості дітей, взаємозв'язок відносин, на розуміння ними причино-наслідкових зв’язків, а також на яскраво-емоційне ставлення дітей до виконання вправ та завдань. Завдяки чому підвищились основні навички та вміння дітей молодшого дошкільного віку, розвиваються пізнавальні здібності, соціально-моральні якості, вдосконалюється художньо-естетичний розвиток.. Аналізуючи рівень розвитку дітей молодшого дошкільного віку, можна зазначити, які зміни відбулися протягом навчального року. В середній групі № 12 (5 рік життя), завдяки активному використанню завдань з логічного мислення, значно збільшилась кількість дітей з високим рівнем засвоєння математичних понять, знань з музичного виховання. Покращився показник розвитку мовлення дітей, малюки підтримують розмову з дорослим. Значною мірою цьому сприяло те, що вихователь Ковальова І.О. впроваджує методику навчання ранньому читання О.Декролі. Достатній рівень компетентності виявляють дошкільники молодшої групи № 11 (4 – й рік життя)з усіх  розділів програми, що надає їм можливість вільно використовувати набуті знання та навички в іграх, бесідах, самостійній діяльності. Вихователь Ковальова І.О. впроваджує методику М.Монтессорі щодо сенсорного розвитку. Дошкільники опанували основні математичні поняття, вміють лічити, розрізняти часові проміжки, орієнтуватись в просторі, завдяки використанню ігрових форм роботи. Діти на достатньому рівні володіють поняттями, вміють застосовувати свої знання для вирішення завдань різної складності. Старші діти вивчали англійську мову та продемонстрували свої знання під час відкритого показу заняття «Я та моє тіло».

СТАРШИЙ ДОШКІЛЬНИЙ ВІК

Матеріали експертизи рівнів досягнень дітей шостого року життя відповідно до вимог Програми «Дитина» показують, що загалом особливості розвитку дітей у двох старших групах знаходяться на достатньому рівні. Високі показники у другому півріччі спостерігаються за такими освітніми лініями: «Дитина в пририродному довкіллі», «Дитина в соціумі», «Гра дитини», «Дитина в сенсорно – пізнавальному просторі». Порівнюючи результати експертизи рівнів досягнень дітей шостого року життя за перше та друге півріччя можна побачити, що спостерігається ріст засвоєння програмового матеріалу за усіма освітніми лініями. Це завдяки тому, що вихователем на заняттях використовувалось проведення розвиваючих та логічних ігор під час занять, у повсякденному житті у дітей сформовані навички синтезу, аналізу, порівняння, класифікації. Дошкільники вміють вирішувати, самостійно складати задачі, приклади, вільно орієнтуватися в просторі. Розвиток мовлення, виховання мовленнєвої культури дітей на різних етапах навчання та виховання - одна з найсуттєвіших проблем сучасної освіти. У зв’язку з цим зростає необхідність пошуку шляхів оптимізації процесу розвитку мовлення дітей, починаючи з перших років життя. Не останнє місце в цьому відіграло й те, що вихователь Чернякова В.А. впроваджувала методику раннього читання М.Зайцева.

    Вся ділова та навчальна документація закладу протягом звітного періоду велась державною мовою. Методичний кабінет поповнювався художньою, науково-методичною літературою, посібниками та програмами з впровадження української мови. Тричі на рік проводилось оцінювання рівня знань, умінь та навичок вихованців за розділами програми. Педагогічний колектив ДНЗ створював україномовне середовище у закладі шляхом проведення народних свят, розваг, обрядових дійств. Вихователі всіх груп  широко впроваджували в роботу з дітьми народні ігри, проводили заходи роботи з батьками з питань створення мовного середовища в сім’ї, а саме:

- ознайомлювали батьків з програмними вимогами до дітей ;

- проводили відкриті заняття, консультації;

- вивчали досвід родин, в яких вихованці добре володіють українською мовою.

     Одним з важливіших завдань сучасного навчального дошкільного закладу є формування соціальної компетентності дитини, тобто розвиток свідомого ставлення дитини до себе як самостійної особистості, як члена суспільства, в яке їй належить гармонійно увійти, налагодити продуктивні стосунки з новим колом людей. ДНЗ стає посередником між дитиною та широким світом, саме у садку дитиною засвоюються соціальні вимоги і правила для нормального функціонування в соціумі, здійснюється прийняття норм співжиття в соціальній групі з одночасним збереженням власної індивідуальності. У закладі протягом 2017/2018 н.р. велась постійна систематична робота з правового, патрілтичного виховання дошкільників на виконання Закону України «Про дошкільну освіту», Базового компоненту дошкільної освіти в Україні .

   Протягом року з дітьми проводились інтегровані заняття, в які включались елементи правового виховання, а раз на тиждень - заняття з соціально-морального розвитку. Серед засобів і методів роботи можна відмітити такі: бесіда, читання художньої літератури; рольове програвання бажаної поведінки в різних життєвих ситуаціях; вправи (в тому числі на самопізнання); дидактичні ігри. Із старшими дошкільниками проводились морально-етичні бесіди за темами: «Правила доброти», «Наші обов’язки», «Як я можу допомогти батькам», «Правила чесності», «Добрі та погані вчинки» та інші. Ігри та вправи, які проводились педагогами закладу, сприяли розширенню області правових знань дітей, знайомили їх зі службами екстреної допомоги, формували почуття особистої безпеки. Робота з батьками охоплювала коло питань з таких тем: «Виховання дітей – спільна справа батьків і педагогів», «Роль сім’ї у розвитку особистості дитини», «Дотримання прав дитини. Обов’язки батьків. Конвенція ООН про права дитини», «Вікові особливості дошкільника», «Етика стосунків у сім’ї», «Типові помилки у сімейному вихованні», «Культура спілкування», «Наскільки самостійна ваша дитина», «Щаслива сім’я. Яка вона?». Були розроблені анкети для батьків. Дошкільне дитинство - це період засвоєння норм моралі та соціальних способів поведінки. Виховання соціальної компетентності вихованців ДНЗ потребує подальшого вдосконалення роботи педагогічного колективу, застосування різноманітних форм, методів навчально-виховної роботи з соціально-морального розвитку дітей.

ОРГАНІЗАЦІЯ ХАРЧУВАННЯ

    Організація харчування дітей в дошкільному навчальному закладі, здійснювалася на підставі Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту» (ст.35), «Про охорону дитинства» (ст.5), Постанови Кабінету Міністрів України від 22.11.2004 №1591 «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах», інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах, затвердженої Наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України 17.04.2006. за №298/227. Батьки, згідно зі ст.35, п.5 Закону України "Про дошкільну освіту", сплачували за харчування дитини у дошкільному закладі 6.42 грн., 9.96 грн. та 11.58 грн.  – цілодобові групи.Але харчування дітей у ДНЗ відбувалося на 10.70 грн.,16.60 грн., 19,30 грн., ще 40% доплачувалося з коштів міського бюджету. Діти з багатодітних сімей –  9 осіб, що мають пільгу 50% від загальної суми. Троє дітей отримували  дієтичне харчування. Умови для організації харчування в дошкільному закладі задовільні. Харчоблок має необхідне приміщення, забезпечений проточною гарячою та холодною водою, оснащений необхідним технологічним обладнанням, яке знаходиться в робочому стані, незважаючи на закінчення термінів експлуатації. За благодійні кошти проведено ремонт  електричної плити, м*яструбки. Виконувалися вимоги щодо дотримання санітарно-гігієнічного режиму. Була придбана необхідна кількість миючих, дезінфікуючих засобів та спецодягу за рахунок позабюджетних коштів. Продукти в дошкільний заклад завозилися своєчасно, з сертифікатами якості. Претензій до постачальників не було. З боку адміністрації дошкільного закладу здійснювався чіткий контроль за технологією приготування страв, термінами реалізації продуктів харчування, дотриманням санітарно-гігієнічних правил, про що свідчать записи в щоденниках контролю. З метою впровадження науково-обґрунтованих раціонів харчування дітей в дошкільному закладі розроблена картотека страв, яка погоджена і затверджена ДСЕС. На кожну декаду місяця складалося перспективне меню з метою забезпечення збалансованого різноманітного харчування. Підрахунки хімічного складу раціону харчування показали, що у І кварталі 2015 року середній показник отримання дітьми білків становить – 82%, жирів – 81,4%, вуглеводів – 75%, калорійність - 1472. Середній показник енергоцінності харчування дітей 81%.  Для приготування страв вживалася тільки йодована сіль.

МЕДИЧНИЙ СУПРОВІД

Аналізуючи стан відвідування дітьми дошкільного закладу визначено, що відвідування дітьми дошкільного закладу у 2017/2018 склало 74%, що є  невисоким.

Керуючись санітарними правилами для дошкільних навчальних закладів було проведено аналіз захворюваності дітей за 2017/2018 навчальний рік. Збільшилась кількість випадків захворюваності ОРЗ. Зменшилась захворюваність ангіною, пневмонією, крапельними інфекціями. Зовсім відсутні такі захворювання, як  дерматити, алергічні захворювання, травми. Для зниження захворюваності колективом ведеться копітка робота, зокрема це:

 • Організація роз’яснювальної роботи з дітьми та батьками профілактики захворювань.
 • Систематичне щеплення дітей.
 • Дотримання вимог санітарії.
 • Здійснення загартування вихованців.
 • Організація фізичного виховання.
 • Чітке дотримання режиму.
 • Взаємодія медсестри дошкільного закладу з дитячою поліклінікою.

    Також діти були оглянуті лікарями – спеціалістами . Відзначено зменшення диспансерних дітей. І група здоров*я –  65, % -  62 дитини, ІІ група здоров*я –  33 % - 35 дітей, ІІІ група здоров*я – 1 % - 2 дитини.

     Найкраща відвідуваність відзначена у молодшій групі № 2 вихователь  Южанкова Л.М., помічник вихователя  Лук`яненко І.В.,  в  середній  групі № 2  вихователь Ковальова І.О., помічник  вихователя  Мізюріна С.В.,  в  старшій  групі № 2  вихователь   Чернякова В.А.,  помічник  вихователя  Добровольська О.Б.

   Регулярно проводились антропометричні вимірювання дітей. Ясельна група –1 раз на місяць, дошкільні – 1 раз у квартал. Згідно плану проведено обстеження дітей та працівників закладу на ентеробіоз і капрологію. Один раз на 10 днів проводиться огляд дітей на педікульоз та чесотку. Згідно графіку всі працівники ДНЗ проходять медичний огляд. ДНЗ забезпечений медикаментами у повному обсязі за рахунок благодійних внесків батьків: медичний кабінет має у наявності пакет для надання невідкладної допомоги, жарознижуючі препарати, пакет препаратів та засобів для надання допомоги при травмах.

ФІЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВЧА РОБОТА

     У 2017/2018 навчальному році з метою особистісного розвитку дитини засобами зміцнення фізичного та психічного здоров'я дошкільнят та з метою підвищення рівня професійної майстерності педагогів та їхньої самоосвіти були проведена консультація «Здоров`я дитини», яка сприяла поліпшенню організації роботи з фізичного виховання протягом дня. Колективний перегляд фізкультурно – оздоровчої роботи з використанням інноваційних технологій, оздоровчої гімнастики для дітей  сприяли активізації просвітницької роботи серед батьків щодо важливості відвідувань дітьми занять з фізкультури, та ранкової гімнастики.  Проведення виставки спортивного обладнання для фізкультурних занять «Тренажери – власними руками», значно покращило матеріальну базу спортивної зали: були придбані мотузки, м’ячі, обручі, виготовлені та оновлені атрибути для рухливих ігор. Проведення цих заходів сприяло покращенню рівня обізнаності педагогів з питання організації фізкультурно-оздоровчої роботи, поліпшенню підготовки та організації у повному обсязі організаційних форм роботи з фізичного виховання: фізкультурних занять на відкритому повітрі, у тому числі пішохідних переходів, ранкової гімнастики, гімнастики пробудження, фізкультхвилинок і фізкультпауз, фізкультурних розваг і свят, Днів і тижнів здоров'я.

    Інструктор з фізкультури  Южанкова Л.М.  має достатні знання з питання організації та проведення занять з фізичної культури та вміло використовує їх на практиці, що позитивно впливає на фізичний розвиток дітей. Використання різноманітних форм роботи (ігор, змагань, естафет, розваг) сприяло підтримуванню інтересу дітей до занять з фізкультури. Южанкова мЛ.М.  в  своїй  роботі  активно  впроваджує  поряд  з  традиційними  формами  і  методами  нетрадиційні:  хатху-йогу,  гімнастику  у-шу,  горизонтальний  балет  за  методикою  М.Єфименка.

 

БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ

     З метою забезпечення реалізації державної політики в галузі охорони дитинства, запобігання випадкам дитячого травматизму і загибелі дітей, дотримання порядку повідомлення та обліку нещасних випадків проведено аналіз стану профілактичної роботи з питань безпеки життєдіяльності та охорони життя і здоров’я дітей у дошкільному навчальному закладі, який показав, що колективом закладу проводиться певна робота з цього питання. У відповідності до нормативно-правових документів ведеться документація, навчальний заклад забезпечений нормативно-правовими документами. Своєчасно було видано накази про організацію роботи з запобігання дитячого травматизму в дошкільному закладі в осінній, зимовий, весняний та літній періоди, про підсумки роботи закладу щодо запобігання дитячого травматизму. Щоквартально проводився аналіз статистичних даних щодо травмування дітей під час навчально-виховного процесу, звіти своєчасно надавались до районного управління освіти. Згідно з графіками проводились інструктажі з працівниками з безпеки життєдіяльності дітей, охорони праці, пожежної безпеки. Упродовж року розроблено пам’ятки для батьків щодо правил поведінки під час Новорічних та Різдвяних свят та відпусток батьків в літній період, вимог безпеки при проведенні Новорічних свят. Питання безпеки життєдіяльності дітей та запобігання усіх видів дитячого травматизму розглядалися на нарадах при завідувачі, виробничих нарадах. На нарадах при завідувачу були розглянуті питання важливості виконання заходів техніки безпеки на робочих місцях для забезпечення життєдіяльності малюків під час навчально-виховного процесу, аналізувалася робота колективу з даних питань. На виробничих нарадах були висвітлені питання щодо санітарних правил улаштування та утримання дошкільного закладу, пожежно-технічних умов влаштування ДНЗ. Упродовж року були проведені наступні форми роботи з дітьми: щомісячно у групах дошкільного віку проводилися заняття щодо запобігання дитячого травматизму, заходи по ознайомленню дітей з правилами дорожнього руху, а один раз на тиждень у другій половині дня в усіх групах проводилися бесіди та розваги щодо запобігання та профілактики дитячого травматизму.

У травні  був проведений «Тиждень  безпеки життєдіяльності». Під час тижня безпеки було проведено наступні заходи щодо безпеки життєдіяльності дітей та запобіганням дитячого травматизму: заняття із закріплення правил безпечної поведінки в природі, пожежної безпеки, безпеки на дорогах, безпеки в побуті тощо, бесіди за цими темами, сюжетно-рольові, дидактичні, рухливі ігри з даної тематики, моделювання ситуації пожежної тривоги. У 2015/2016 навчальному році нещасних випадків з дітьми під час навчально-виховного процесу не зареєстровано. Систематично проводились різні форми роботи з батьками – загальні та групові батьківські збори, консультації, лекторії, круглі столи, систематичне оновлення рекомендаційних матеріалів за всіма лініями розвитку, розміщених в інформаційних куточках. Робота з батьками з правового виховання охоплювала коло питань з таких тем: «Попередження дитячого травматизму – спільне завдання ДНЗ і сім`ї», «Спільна робота сім`ї та дошкільного закладу з фізичного виховання», «Вікові особливості дошкільника», «Етика стосунків у сім’ї», «Типові помилки у сімейному вихованні», «Культура спілкування», «Розвиваючі ігри». Ці заходи сприяли підвищенню педагогічної обізнаності батьків. Велика роз’яснювальна робота щодо запобігання кишковим захворюванням, організації харчування проводилась медичними працівниками. Участь у спільних святах, конкурсах та виставках закладу, відвідуванні відкритих занять, днів відкритих дверей сприяла зацікавленості батьків до роботи з їх дітьми у дошкільному закладі. Все це сприяло створенню довірливих взаємовідносин між родинами вихованців та педагогами. Велика увага роботі з батьками приділялась практичним психологом закладу: виступи на батьківських зборах за темами : «Інформація для небайдужих батьків майбутніх першокласників», «Адаптація дитини до умов нової групи»; оновлення матеріалу в батьківських куточках з питань психологічного розвитку дошкільників; проводились індивідуальні та групові консультації батьків.

   Робота дошкільного закладу з ЗОШ №11 велась на належному рівні – відповідно до плану «Наступність у роботі ДНЗ № 10 та ЗОШ №11», виконання якого дотримувалися як вихователі так і вчителі. Реалізація наступності з боку дошкільної ланки освіти має полягати у формуванні готовності дітей старшого дошкільного віку до систематичного навчання і шкільного життя, що передбачає мотиваційну, емоційно-вольову, комунікативну, фізичну підготовку, розвиток пізнавальних психічних процесів та мовлення, прищеплення елементарних навчальних умінь. За для реалізації цих завдань на базі методичного кабінету працював консультпукт. Всі діти п*тирічного віку охоплені дошкільною освітою. Вчителі початкових класів приймали участь у батьківських зборах старших дошкільних груп. Також упродовж року ДНЗ № 10 приймав участь у заходах школи № 11, які відбувалися до Дня Перемоги та на «Святі Букваря». Наприкінці навчального року було проведено опитування батьків «Яку школу ми обрали для своєї дитини?»

ЗМІЦНЕННЯ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОЇ БАЗИ

Значна увага приділялась збереженню та зміцненню матеріальної бази, благоустрою території. Завдяки благодійній допомозі батьків були виконані поточні ремонтні роботи,  зміцнена  матеріально-технічна  база  закладу,  а  саме:

з/п

Перелік  робіт:

Виміри:

(м, мабо шт.)

Вартість

Виконані  роботи за  бюджетні кошти:

1

Заміна  віконних  блоків  на  енергозберігаючі

7 шт.

45450,00

2

Лінолеум,  кахельна  плитка

90 кв м

11034,00

Всього:

56484,00

Виконані  роботи  за рахунок батьків  та спонсорів:

1

Капітальний  ремонт  кімнати  гігієни  групи № 12

1 шт.

11300,00

2

Капітальний  ремонт  туалету  групи № 1

1 шт.

6360,00

3

Капітальний  ремонт  туалетної  кімнати  групи  № 2

1 шт.

8986,00

4

Капітальний  ремонт  спортивної  зали

1 шт.

31100,00

5

Ремонт  каналізаційної  системи

1 шт.

3500,00

6

Заміна  віконних  блоків  на  енергозберігаючі

4 шт.

23704,00

7

Заміна  конфорок  на  печах

3 шт.

2000,00

8

Косметичний  ремонт  групових  осередків

10 шт.

2000.00

9

Фарбування  малих  форм  на  ігрових  майданчиках

30 шт.

2200.00

10

Придбання  водонагрівача  для  групи № 10

1 шт.

2400.00

11

Придбання  водонагрівача  для  групи № 3

1 шт.

2080.00

12

Виготовлення  дитячих  костюмів  та  декорацій  для  проведення  свят  і  розваг

 

7700.00

13

Облаштування  відкосів  на  вікнах

11 шт.

4400.00

14

Благоустрій  території

0.56 га

1000.00

15

Біління паркану

250 п м

240,00

16

Ремонт  м᾽ясорубок 

2 шт.

1000.00

Всього:

109970,00

Придбані матеріальні цінності за  бюджетні кошти:

1

Телевізор

1 шт.

8400.00

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

Всього:

8400.00

Придбані матеріальні цінності за рахунок батьків  та спонсорів:

1

Спортивне  обладнання,  інвентар

 

6350.00

2

Рушники

157 шт.

3500.00

3

Методична  література

1 шт.

600.00

4

Дитячі  меблі  для  групових  осередків

4 шт.

23279.00

5

Ваги  для  харчоблока

1 шт.

1700.00

6

Вапно  для  біління  огорожі  та  дерев

38 кг

180.00

7

Миючі, пральні, дезінфікуючі  засоби

 

8100.00

8

Канцтовари

 

3580.00

9

Підписка  періодичних  видань

3 шт.

1500.00

10

Іграшки

 

2630.00

11

 

12

 

13

 

14

 

15

 

Всього:

51419.00

Підводячи підсумки минулого навчального року можна стверджувати, що робота з дітьми велась систематично, цілеспрямовано, комплексно, з урахуванням вікових можливостей дітей та відповідно вимог Базового компонента та програми «Дитина».

 

Пошук
Час жити на повну
Архів записів
Друзі сайту
Лозівська ЗОШ І-ІІІ ст.№11

Відділ освіти Лозівської міської ради

Освіта.UA

МОНМС України

ГУОН ХОДА

Харківська академія неперервної огсвіти

"ПедПРЕСА" інформуєПедагогічна преса
МВС України Національна дитяча гаряча лінія Національна гаряча лінія.

ДНЗ № 10 "Калинка" © 2019

Тел. (05745)2-38-09

вул. Козацька, 15

Створити безкоштовний сайт на uCoz